Oppilashuoltotyöryhmä

Koulussamme toimii oppilashuoltoryhmä. Tämän ryhmän tehtävänä on tukea oppilaan opiskelua ja edistää oppimista. Ryhmä pyrkii myös tunnistamaan ja ehkäisemään oppimisen esteitä ja muita ongelmia riittävän ajoissa sekä puuttumaan niihin.

Työryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa. Siihen kuuluvat rehtori, vararehtori, erityisluokanopettaja, koulutyöntukihenkilö ja terveydenhoitaja sekä tarpeen mukaan oppilaan opettaja ja koulupsykologi. Tarvittaessa ryhmää voidaan laajentaa koulutoimen ulkopuolisilla asiantuntijoilla sosiaalitoimesta, kasvatus-ja perheneuvolasta ja poliisista.

Oppilashuollon onnistumisen perusedellytys on hyvä ja luottamuksellinen yhteistyö kodin ja koulun välillä. Koululla on tärkeä tehtävä tämän yhteistyön käynnistämisessä, mutta toivomme, että vanhemmat pitäisivät myös aktiiviesti yhteyttä kouluun päin. Näin turvaamme oppilaan oppimisen, hyvän ja terveen kasvun ja kehityksen.