Opetushenkilöstö

Opettajainhuone 044 417 4562 työaikana (opettajat ja koulunkäyntiavustajat)

1-2 lk luokanopettaja tekstiilityö ja kuvataiteet Riikka Lindholm riikka.lindholm@savonlinna.fi

3-5  lk luokanopettaja, 7-9 lk musiikki, 7-9. lk äidinkieli Tanja Turtiainen tanja.turtiainen@savonlinna.fi

7. ja 8.-luokan luokanvalvoja, matematiikka, fysiikka/kemia ja kotitalous: Kaisu Inget kaisu.inget@savonlinna.fi

Apulaisrehtori Seija Pouta englanti ja ruotsi seija.pouta@savonlinna.fi 9. -luokan luokanvalvoja

3-5 lk: ympäristöoppi, 7-9 lk biologia, maantieto, opo, historia, yhteiskuntaoppi, terveystieto, liikunta ja uskonto Mika Nurmi mika.nurmi@savonlinna.fi

Teknisen työn opettajana toimii Juho Haatainen Kerimäen yhtenäiskoulusta.