Opetushenkilöstö

Opettajainhuone 044 417 4562 työaikana (opettajat ja koulunkäyntiavustajat)

Koulunjohtaja Seija Pouta englanti, ruotsi ja äidinkieli seija.pouta@savonlinna.fi 0444174560

1-2  lk luokanopettaja, musiikki, Tanja Turtiainen tanja.turtiainen@savonlinna.fi

3-4 lk luokanopettaja, kuvataiteet Riikka Lindholm riikka.lindholm@savonlinna.fi

5-6 lk luokanohjaaja, ympäristöoppi, biologia, maantieto, opo, historia, yhteiskuntaoppi, terveystieto, liikunta ja uskonto Mika Nurmi mika.nurmi@savonlinna.fi

8-9- lk luokanohjaaja, matematiikka, fysiikka/kemia, kotitalous ja käsityöt: Kaisu Inget kaisu.inget@savonlinna.fi