Liikuntatilojen käyttösäännöt

TALVISALON KOULUN LIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

1. Talvisalon koulun liikuntatilojen käyttömaksuista päättää sivistyslautakunta. Taksaan lisätään kulloinkin voimassa olevan verokannan mukainen arvonlisävero.

2. Peruskoulun rehtori/johtaja ja lukion rehtori sekä päiväkodin johtaja päättävät vahvistetuin korvausperustein luvan myöntämisestä koulu/päiväkotitilojen ulkopuoliseen käyttöön. (Savonlinnan kaupungin hallintosääntö 55 §) Lisäksi noudatetaan käyttökorvausten liitteessä erikseen mainittuja määräyksiä.

3. Liikuntatilojen Iltakäyttö alkaa klo 16.00 ja päättyy klo 22.00.

4. Viikonloppuisin sali on käytössä klo 9.00-22.00. Muista ajoista on sovittava erikseen.

5. Jokaisella haetulle salivuorolle tulee nimetä täysi-ikäinen vastuuhenkilö, joka on vuoron yhteyshenkilö Talvisalon koulun suuntaan.

6. Seuroilta, jotka hakevat ja joille myönnetään usealle eri ryhmälle käyttövuoroa, edellytetään lisäksi seurakohtaista yhdyshenkilöä.

7. Vuorojen ohjaajan/valmentajan tulee olla paikalla ensimmäisenä ja lähteä pois viimeisenä.

 • Hänen tulee tarkistaa tullessaan ja ennen lähtöään, että sali- ja pukuhuonetilat ovat vuoron alkaessa kunnossa ja jäävät kuntoon vuoron päättyessä.
 • Turnausten yhteydessä turnausvastaavan tulee tarkistaa turnauksen päätyttyä, että kaikki turnauksessa käytetyt tilat jäävät siisteinä kuntoon.
 • Harjoitusvuorojen ja turnausten jälkeen vuoron/turnauksen vastuuhenkilön tulee huolehtia siitä, että kaikki välineet palautetaan niille kuuluville paikoille.
 • Vuorolla rikkoontuneista välineistä tai paikkojen sotkemisen seurauksena tapahtuvasta siivouksesta laskutetaan ao. ryhmää.

8. Liikuntasalin käytössä on noudatettava hyvää käytöstä ja siisteyttä.

 • Salissa on käytettävä lattiaa vahingoittamattomia sisäpelikenkiä
 • ulkojalkineilla ei saa mennä saliin
 • lattiaa vahingoittavien varusteiden käyttö on kielletty
 • aiheeton palloilu niin salissa kuin eteistiloissa on kielletty

9. Salissa olevia liikuntavälineitä saa käyttää ainoastaan siihen tarkoitukseen kuin ne on suunniteltu (esim. salibandymaaleja ei saa käyttää jalkapallomaaleina) rikkoontumisen ehkäisemiseksi. Koulun välineitä saa käyttää vain erikseen sovittavalla tavalla. Mahdollisista puutteista ja/tai rikkoontuneista välineistä tulee ilmoittaa Talvisalon koulun kansliaan (p. 044 4174530 tai s-posti: talvisalo.kanslia@savonlinna.fi) seuraavan kanslian aukiolopäivän aikana.

10. Junioriryhmien ohjaajan/valmentajan tulee määritellä ohjattavilleen aika, jolloin lapset voivat aikaisintaan tulla sali-/ pukeutumistiloihin.

11. Saliin ja pukuhuonetiloihin kuljetaan ja sieltä poistutaan ainoastaan yhtä kulkureittiä käyttäen.

 • Muita kulkureittejä saa käyttää ainoastaan hätätilanteessa.
 • Ulko-oven aukaisu hoidetaan sähkölukolla, jonka aukaisemiseen tarvittava kulkukortti lunastetaan 10 euron panttia vastaan Talvisalon koulun kansliasta. Pantti annetaan takaisin kulkukortin palautuksen yhteydessä.
 • Kulkukortin avulla ulko-ovi aukeaa 15 minuuttia ennen vuoron alkua ja sulkeutuu vuoron alkaessa.
 • Mitään kapuloita tms., jotka estävät oven sulkeutumisen, ei saa asettaa oven väliin. Talohuollolle tulevista aiheettomista hälytyksistä veloitetaan hälytyksen aiheuttajaa.
 • Mikäli salin valot eivät pala tai olette viimeisiä käyttäjiä illalla, niin valoja voi sytyttää ja sammuttaa ruokalan puolelta valo-ohjauskaapista (käynti salin puolelta pariovista)

12. Mahdollisista koulun loma-aikojen salien kiinnioloajoista tai peruuntuvista vuoroista ilmoitetaan hyvissä ajoin aina sisäänkäynnin ovella sekä mahdollisuuksien mukaan myös sähköpostilla ja puhelimitse yhteyshenkilöille.

13. Liikuntatilojen tarpeellinen siivous on iltaisin ja viikonloppuisin hoidettava käyttäjien toimesta. Siivoukseen voi käyttää tiloissa olevia siivousvälineitä.

14. Tupakointi ja päihteiden käyttö on kielletty koulun alueella.

Rehtori