Koulun esittely

Talvisalon koulu on savonlinnalainen yhtenäiskoulu (1-9 luokkien pienryhmät, 1-9 luokkien perusryhmät), missä opiskelee kolmessa toimipisteessä noin 630 oppilasta.

TALVISALON KOULUN ARVOT JA TOIMINTA-AJATUS
Talvisalon koulussa annetaan monipuolista, yleissivistävää kasvatusta ja opetusta. Peruskoulun päättyessä koulusta lähtee jatko-opintoihin itsetunnoltaan terve, toisten kanssa toimeen tuleva, rehellinen, työtä arvostava ja tulevaisuuteen luottavaisesti suhtautuva nuori. Koulu tarjoaa jatko-opintoja varten tarvittavan tiedollisen ja taidollisen yleissivistävän koulutuksen oppilaan yksilöllisyyttä kunnioittaen.

PÄÄTAVOITTEET KASVATUKSESSA
Sosiaaliset taidot
Sosiaaliset taidot perustuvat myönteiseen minäkuvaan, yhteistyökykyyn ja erilaisuuden hyväksymiseen. Myönteisen minäkuvan kehittymistä tuetaan jokaisen yksilöllisyys huomioiden. Yhteistyökyky on osa työskentelyä ja käyttäytymistä. Se on vastuunottamista, toisen huomioimista ja erilaisuuden hyväksymistä.

Työn arvostaminen
Oppilasta kannustetaan luovaan ja pitkäjänteiseen työskentelyyn. Oman ja toisen työn arvostaminen luo pohjan tulevaisuutta varten. Tavoitteena on saavuttaa valmiuksia, joiden avulla oppilas luottaa tulevaisuuteen ja uskoo omiin kykyihinsä selviytyä elämässä.

Rehellisyys
Rehellisyys ja reilu asennoituminen ovat yhteistyön ja – toiminnan perusta, johon kuuluu kyky kantaa vastuuta omista teoista. Oikean ja väärän erottaminen antaa oppilaalle valmiuksia kohdata elämässä eettisiä ja moraalisia ongelmia.