Koulukuljetukset

Savonlinnan kaupungin esioppilaiden ja peruskoulun oppilaiden koulukuljetukset

Savonlinnan esiopetuksen ja perusopetuksen oppilaiden koulukyytien hoitamisessa noudatetaan perusopetuslain 32 §:ssä säädettyä sekä esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetuksia koskevia periaatteita ja koululaiskuljetusopasta. (Savonlinnan kaupungin sivistyslautakunta 14.3.2013 § 57)

Koulukuljetuksia koskevat periaatteet ja koululaiskuljetusopas

Kuljetuksiin liittyvät reititykset ja aikataulut hoitaa Savonlinnan kaupungin Tekninen toimiala / Logistiikkayksikkö Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna.