Oppilaanohjaus

Oppilaanohjauksen tehtävänä on tukea, auttaa ja ohjata oppilaita niin, että jokainen oppilas selviää mahdollisimman hyvin perusopinnoistaan ja kykenee tekemään itselleen sopivia koulutusta ja uravalintaa koskevia ratkaisuja.

Huoltajilla on mahdollisuus sopia tapaamisia oppilaanohjaajan kanssa lastensa koulunkäyntiin liittyvissä asioissa ja varsinkin 9.-luokan oppilaiden jatkokoulutusvaihtoehdoista keskusteluihin.

Oppilaanohjaajan työhön sisältyvät lisäksi työelämään tutustuttaminen, erilaiset tiedotustehtävät sekä yhteydenpito huoltajiin, opettajiin, muuhun oppilashuoltohenkilöstöön sekä koulu- ja työvoimaviranomaisiin. Oppilaanohjaaja on tavattavissa koululla päivittäin koulun työaikana.

Talvisalon koulun oppilaanohjaaja Marianna Turtiainen, p. 044 417 4527.

marianna.turtiainen@savonlinna.fi