Oppilashuollon ohjausryhmä

Talvisalon koulun oppilashuollon ohjausryhmä kokoontuu rehtorin johdolla säännöllisesti lukuvuoden aikana. Ohjausryhmään kuuluu rehtori puheenjohtajana, opinto-ohjaaja, terveydenhoitaja, laaja-alaiset erityisopettajat, koulukuraattori, koulupsykologi sekä tarvittaessa oppilaskunnan ja vanhempien edustaja. Ohjausryhmän tehtävänä on huolehtia Talvisaon yhteisöllisen oppilashuollon suunnittelusta, koordinoinnista ja toteuttamisesta.

Toiminnassa painottuu erityisesti yhteistyö kotien, koulun koko henkilökunnan ja muun yhteistyöverkoston kanssa sekä ennaltaehkäisy.