Terveydenhuolto

KOULUTERVEYDENHUOLTO

Koulun ohjelmaan sisältyy järjestelmällinen lääkärin ja terveydenhoitajan suorittama terveydenhuoltotyö. Tavoitteena on turvata oppilaan terve fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kasvu ja kehitys sekä tarvittaessa pyrkiä vaikuttamaan myös hänen elinympäristöönsä ja – olosuhteisiinsa.

Oppilaskohtaiseen terveydenhuoltoon sisältyy:

- terveyskasvatus
- vuosittaiset terveystarkastukset tutkimuksineen
- rokotusten tehostaminen
- määräaikainen lääkärintarkastus 1. 5. ja 8. luokalla ja sen lisäksi aina tarvittaessa.
- Nuorison terveystodistus esim. ajokorttia, ammatinvalintaa tai koulutusta varten.
- sairaanhoito, ensiapu koulutapaturmissa ja sairaustapauksissa.
- tartuntatautien ehkäisy
- lisätutkimuksiin ja erikoissairaanhoitoon ohjaus tarvittaessa.
- pitkäaikaissairaiden ja vammaisten oppilaiden terveydentilan toteaminen ja seuranta.
- muutos- ja riskitilanteissa olevien oppilaiden tutkiminen ja seuranta.
- ammatinvalintaan vaikuttavien tekijöiden kartoitus.

Laura Juvonen, terveydenhoitaja puh. 044 4172371 (Muurarinkadun yksikkö)

Merja Kyttälä, terveydenhoitaja puh. 044 4172374 (Heikinpohjan yksikkö)