Psykologi

Koulupsykologi – koulujen oma psykologi

Koulupsykologiin voi ottaa yhteyttä kouluelämään ja – työskentelyyn liittyvissä kysymyksissä joko henkilökohtaisesti tai luokanopettajan/-valvojan tai erityisopettajan välityksellä niin oppilaat kuin heidän vanhempansakin. Tällaisia luokka-asteesta riippumattomia kysymyksiä tai huolenaiheita voivat olla esimerkiksi:

  • mahdolliset vaikeudet oppimisessa, kuten lukemisen ja kirjoittamisen ongelmat, matemaattiset vaikeudet tai tarkkaavuuden ja keskittymisen työläys. Oppilaan opetuksen järjestämiseen liittyvänä tukitoimena voidaan tehdä oppimisvalmiuksien arvio.
  • erilaiset oppilaan psyykkiseen hyvinvointiin liittyvät asiat kuten kouluun tai muutoin elämän-tilanteeseen liittyvät kriisit tai jo pidempään kestänyt ahdistuneisuus (esimerkiksi sosiaalinen jännittäminen) tai mielialan alavireisyys.

Oppilashuoltotyössä koulupsykologi toimii oman alansa asiantuntijana moniammatillisen ryhmän jäsenenä.

Koulupsykologi tekee yhteistyötä muiden koululaisten hyvinvointia edistävien tahojen, kuten kasvatus- ja perheneuvolan, lasten ja nuorten psykiatrisen poliklinikan tai lastensuojelun kanssa tarvittaessa.